(: Salam Ukhuwah & Salam Perjuangan :)

Syukran Jazilan atas kunjungan :D
Semoga apa yang tercoret di sini membawa manfaat pada semua~


more at Islamic-Testi


"Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang redha dan di redhaiNya maka masuklah kedalam golongan hamba-hambaKu, dan masuklah ke dalam syurgaKu [89:27-30]


Sunday, April 18, 2010

Mekah Jahiliyyah-Era Kebodohan

Pada umumnya, istilah jahiliyyah (جاهلية) selalunya di sinonimkan kepada suatu zaman iaitu zaman arab jahiliyyah, yang berlaku sekitar sebelum perutusan Muhammad s.a.w sebagai rasul. Ungkapan ini juga dikhususkan kepada bangsa Arab yang mendiami kawasan tanah Hijjaz atas beberapa sebab yang menunjukkan kejahiliyyahan mereka, seperti tiadanya tamadun, sistem moral atau akhlak yang rosak dan pelbagai lagi.

Erti Jahiliyyah


Secara lingustik istilah jahiliah berasal dari kata Bahasa Arab jahila (جهل)yang berarti bodoh dan tidak mengetahui atau tidak mempunyai pengetahuan. Namun dalam realiti yang sesungguhnya, secara faktual pada saat itu masyarakat Arab yang dihadapi oleh Rasulullah bukanlah masyarakat yang bodoh atau tidak mempunyai pengetahuan. Buktinya pada saat itu sastera dan syair berkembang dengan pesat di kalangan mereka. Setiap tahun diadakan festival-festival pembacaan puisi dan syair, ini membuktikan bahwa orang-orang Arab ketika itu sudah banyak yang mengetahui baca dan tulis. Mereka mampu mengarang syair secara spontan mahupun bertulis. Selain itu mereka juga mampu membuat sistem kota dan sistem perniagaan yang sangat baik. Ini di buktikan dengan perdagangan yang mereka usahakan di utara dan selatan hijjaz, seperti firman Allah dalam surah Quraisy. Saban tahun, mereka menyambut para tetamu ka’abah yang ingin menunaikan haji yang menjadi tradisi mereka sekian lama. Hal ini semakin menguatkan bahawa mereka kaum Quraisy bukanlah orang-orang bodoh dan tidak berpengetahuan. Dapat difahami, bahwa sebenarnya mereka adalah masyarakat yang sedang berkembang peradabannya.

Jahiliyyah Dari Kaca Mata Al-Quran

Dalam perspektif (pandangan) Al-Quran, “Jahiliyyah” mempunyai maksud yang berbeza daripada apa yang kita fahami daripada orientalis. Jahiliyyah sebenarnya adalah suatu sikap atau keadaan masyarakat pada umumnya yang bodoh terhadap nilai-nilai Islam, ataupun secara mudah mereka bodoh terhadap nilai perhambaan seorang manusia kepada Allah yakni akan tanggungjawab sebagai seorang khalifah Allah. Dan bilamana mereka bodoh terhadap Islam maka mereka diberi julukan “Jahiliyyah” oleh Al-Quran.

Tidak hairan apabila kita membaca karangan As-Syahid Sayyid Qutb, beliau ada menempelkan perkataan jahiliyyah pada individu, penguasa dan juga masyarakat apabila mereka tidak mengikut tata cara hidup Islam. Mereka buta atau bodoh di sebabkan tidak nampak akan jalan sebenar yang Islam tunjukkan untuk memandu hidup manusia ke arah cahaya.

Al-Quran telah menerangkan tentang sikap Jahiliyyah ini dalam beberapa tempat. Penerangan Al-Quran secara jelas mendefinisikan Jahiliyyah dengan begitu terang sekali, dengan gaya pengungkapan dan contoh-contoh yang di berikan.

Diantaranya ialah; ketika Musa a.s menyuruh kaumnya untuk menta’ati perintah Allah agar mereka menyembelih korban. Namun mari kita lihat apa tanggapan kaumnya terhadap Musa,

“Mereka berkata, apakah engkau mengejek kami hai Musa. Musa menjawab, aku berlindung dari orang-orang yang bodoh.” (Al-Baqarah:67)

Lantas dengan mudah, dapat kita lihat salah satu perangai ‘kaum jahiliyyah’ yang mana mereka tidak menta’ati perintah Allah.

Ketidaktahuan dan memandang remeh terhadap perintah Allah adalah salah satu sikap Jahiliyyah.

Dan ketika Allah menerangkan hikayat Yusuf a.s dalam surat Yusuf, ayat 33 :

Yusuf berkata: Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.

Ayat ini menjelaskan sikap kita yang cenderung kepada al-hawa’ (hawa nafsu) juga di kategorikan sebagai jahiliyyah. Bermakna rasa ingin kepada maksiat dan dosa juga merupakan maksiat hati yang harus kita basmi dan musnahkan, kerana ia tergolong dalam perangai orang jahiliyyah.

Prasangka buruk juga termasuk keJahiliyyahan, sebagaimana firman Allah ketika kaum Musyrikin menang pada Perang Uhud. Sebahagian kaum Muslimin menyangka bahwa mereka tidak ditolong oleh Allah dan timbullah anggapan bahwa Islam telah berakhir bersamaan dengan kalahnya kaum Muslimin dari kaum Kuffar.

“…sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyyah. Mereka berkata: Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?…. (Ali ‘Imran:154)

Istilah Jahiliyyah juga di-tujukan bagi mereka yang menolak hukum Allah s.w.t.

“Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (Al-Maidah: 50)

Allah melarang isteri-isteri Nabi s.a.w melakukan Tabarruj (berhias berlebih-lebihan) kerana hal itu termasuk perbuatan Jahiliyyah,

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyyah yang dahulu“. (Al-Ahzab:33)

Pada sa’at perjanjian Hudaibiyah, kaum Musyrikin tidak mahu menerima tulisan Bismillah dan Muhammad Rasulullah dalam teks perjanjian itu. Mereka berkeras bahwa bila mereka menerima tulisan itu tentu saja mereka tidak akan memerangi Rasul dan pengikutnya sebab tulisan tersebut merupakan pengakuan risalah Muhammad. Mereka angkuh dan angkuh adalah perbuatan Jahiliyyah. Allah menegaskannya dalam surat al-Fath, ayat 26;

“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (iaitu) kesombongan Jahiliyyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (iaitu) kesombongan jahiliyyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mu’min dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam hadits-hadits Rasul juga banyak diterangkan bagaimana sikap Jahiliyyah itu. Imam Bukhari dalam Kitab Iman dengan judul Bab “Kema’siatan merupakan perkara Jahiliyyah”, meriwayatkan Hadits; “ketika itu seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin mendorong seorang laki-laki dari kaum Anshar, orang Anshar tersebut memanggil golongannya; Hai orang-orang Anshar dan begitu pula orang Muhajirin tadi, ia juga memanggil kawannya yang Muhajirin; Hai orang-orang Muhajirin, kemudian bersabdalah Rasul :

مَابَالُ دَعْوَى الجاهِـلِيّةِ ؟ دَعُوْهَا فَإنـّهَا مُنْـتِنَةٌ

“Apakah engkau memperhatikan panggilan jahiliyyah itu? Tinggalkanlah olehmu kerana itu perbuatan busuk” (HR. Ahmad & Baihaqie)

Ketika seseorang mempersiapkan golongannya atas golongan lain, dengan memanggil-manggil golongannya, maka itulah Fanatisme golongan dan hal itu termasuk perbuatan Jahiliyyah.
Dan hadits dari Abu Dzar, ia berkata: “sesungguhnya saya mengejek seseorang dengan menghina ibunya, maka Rasulullah berkata padaku, “Hai Abu Dzar, apakah engkau menghina ibunya? Sesungguhnya engkau adalah orang yang mempunyai sifat Jahiliyyah” (HR.Bukhari-Muslim)

Suka menghina dan mengejek orang adalah salah satu sifat dari sifat-sifat jahiliyyah.

Pemahaman Jahiliyyah Yang Sempit


Jadi di sini, kita fahami bahawa, Jahiliyyah yang cuba kami maksudkan di sini tidak terbatas kepada masyarakat arab jahiliyyah pada era sebelum perutusan Nabi s.a.w, bahkan pada seluruh manusia yang belum taat secara total pada perintah Allah, yang masih memiliki sisa-sisa jahiliyyah dalam diri mereka.

Bukan sahaja jahiliyyah itu lekat pada ‘Mekah Jahiliyyah’, tetapi juga boleh kita tempelkan pada pelbagai perkara lain yang tidak mengikut lunas Islam. ‘Masyarakat Jahiliyyah’ yang tidak menonjolkan peribadi masyarakat Islam yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran Allah. ‘Negara Jahiliyyah’ yang tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sebagai perlembagaan. ‘Sifat Jahiliyyah’ yang ada dalam peribadi kita dan juga ‘Aktiviti Jahiliyyah’ yang mungkin pernah kita lakukan.

Ini penting untuk kita fahami sebelum kita lanjut membahas sejarah perutusan Nabi Muhammad s.a.w kerana di antara risalah yang di perjuangkan oleh baginda adalah memusnahkan segala bentuk kejahiliyyah, dan menyeru kearah kesyumulan Islam. Ini akan dapat lihat pada karakter dan peribadi para sahabat yang terbentuk hasil tarbiyyah Nabi s.a.w. Kata As-Syahid Syed Qutb, “mereka umpama Al-Quran yang berjalan”, yang terbentuk hasil asuhan Al-Quran. Bahkan Rasulullah sendiri apabila di tanya Aisyah, “Bagaimana peribadi baginda?”. Lalu Aisyah menjawab “Khuluquhu al-Quran” (Akhlaknya Muhammad itu al-Quran). Lalu terhasil satu generasi manusia yang sangat unik yang akhirnya merubah geografi dan sejarah dunia.

Pemahaman jahiliyyah yang sempit yang terdapat dalam penggunaan teks kita seringkali di salahguna dan di sempitkan pengunaannya. Sedangkan jika kita berbalik melihat peradaban lain sebelum perutusan Nabi Muhammad s.a.w, dengan mudah boleh dilihat satu kejahiliyyahan yang sangat dahsyat berbanding ‘masyarakat arab jahiliyyah’. Tetapi mengapa para sarjana barat tidak mengkategorikan peradaban silam mereka sebagai peradaban silam yang buruk dan tidak bermoral?

No comments:

rakan seperjuangan dakwah dan tarbiah